محصولات

مشاهده محصولات
مشاهده محصولات

محصولات

مشاهده محصولات
مشاهده محصولات

راهکارها

ایستگاه
هواشناسی

اطلاعات بیشتر

ردیابی و
مانیتورینگ

اطلاعات بیشتر

تله متری 
اسکادا

اطلاعات بیشتر

مدیریت
ناوگان

اطلاعات بیشتر

راهکارها

ایستگاه
هواشناسی

اطلاعات بیشتر

ردیابی و
مانیتورینگ

اطلاعات بیشتر

تله متری 
اسکادا

اطلاعات بیشتر

مدیریت
ناوگان

اطلاعات بیشتر

کنفرانس
ویدوئی

اطلاعات بیشتر

اینترنت
اشیاء

اطلاعات بیشتر

اینترنت
دریایی

اطلاعات بیشتر

نظارت
تصویری

اطلاعات بیشتر

دفتر کار
سیار

اطلاعات بیشتر

پزشکی از
راه دور

اطلاعات بیشتر

سیستم پایش شناورها (VMS)

اطلاعات بیشتر

شناسایی دوربرد و ردیابی (LRIT)

اطلاعات بیشتر

درباره شرکت آسیاتلکام

شرکت ارتباطات تلفن آسیا Asia Telecomm  در سال 1384 با شماره 219109 ثبت گردید. این شرکت با عقد قرارداد با شرکت بین المللی ارتباطات ماهواره‌ای ثریا، تنها نماینده رسمی و ملی این شرکت در جمهوری اسلامی ایران شد و در سال 1384 موفق به اخذ پروانه ارائه خدمات ارتباطات همراه بین المللی ماهواره‌ای (GMPCS) به شماره‌ی 5343/10 و در سال 1395 پروانه عرضه خدمات ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی به شماره‌ی 285-68 مورخ 1395/08/19 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جمهوری اسلامی ایران گردید . شرکت ارتباطات تلفن آسیا در سال  1401 موفق شد پروانه GMPCS را به پروانه ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای (SAP) به شماره 17096/100 ارتقا داده و مجوز ارائه خدمات جامع‌تر در ارتباطات ماهواره‌ای را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کسب کند.

درباره شرکت آسیاتلکام

شرکت ارتباطات تلفن آسیا Asia Telecomm  در سال 1384 با شماره 219109 ثبت گردید. این شرکت با عقد قرارداد با شرکت بین المللی ارتباطات ماهواره‌ای ثریا، تنها نماینده رسمی و ملی این شرکت در جمهوری اسلامی ایران شد و در سال 1384 موفق به اخذ پروانه ارائه خدمات ارتباطات همراه بین المللی ماهواره‌ای (GMPCS) به شماره‌ی 5343/10 و در سال 1395 پروانه عرضه خدمات ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی به شماره‌ی 285-68 مورخ 1395/08/19 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جمهوری اسلامی ایران گردید . شرکت ارتباطات تلفن آسیا در سال  1401 موفق شد پروانه GMPCS را به پروانه ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای (SAP) به شماره 17096/100 ارتقا داده و مجوز ارائه خدمات جامع‌تر در ارتباطات ماهواره‌ای را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کسب کند.