محصولات زمینی
محصولات دریایی
محصولات هوایی
محصولات صوتی
اینترنت
راهکارها

THURAYA XT PRO

The world’s most advanced
satellite phone

THURAYA XT PRO DUAL

The Thuraya XT-PRO DUAL is
the world’s first dual-mode

THURAYA X5 TOUCH

The world’s smartest
satellite phone

THURAYA SATSLEEVE HOTSPOT

It’s Your World. Your Phone.
Your Call.

THURAYA SATSLEEVE PLUS 

It’s Your World. Your Phone.
Your Call.
 

THURAYA XT LITE

The world’s best-value
satellite phone

شرکت ارتباطات تلفن آسیا (Asia Telecommunications) تنها نماینده رسمی شرکت ارتباطات ماهواره ای ثريـــــــا و دارنده پروانه ارائه خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین المللی ماهواره ای (GMPCS) به شماره‌ی۱۰/۵۳۴۳ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و ارائه دهنده سرویس های صوتی، فکس، دیتا و اینترنت ماهواره ای میباشد.